Gentse Geesten

Primeur in de blogwereld

Naar ons weten is het de eerste keer in Gent/Vlaanderen dat bloggers – die onafhankelijk zijn van Stad en belangengroepen – hun krachten bundelen.