Ontstaan Gent’s blognetwerk ‘Gentse Geesten’

Het was bij Geert Vandamme (Gandavum2) en Jos Billen (Gent 1913) dat Frank Depreitere (persblog.be) in eerste instantie aansluiting vond met het idee om Gentse bloggers die erfgoed hoog in hun vaandel dragen te verenigen. Na een paar vergaderrondes in koffiehuizen afgelopen zomer, kreeg het kind een naam: de ‘Gentse Geesten’. *

Deze gezamenlijke titel is een koepelbenaming voor elk van de aangesloten leden, die hiermee ook een kwaliteitslabel onder Gentse blogs willen creëren. Wie het label draagt, verklaart zich akkoord met een charter inzake journalistieke deontologie en inzake de historische methode in de benadering van erfgoed en haar eventuele restauraties, aanpassingen en nieuwe bestemmingen.

Naast het creëren van een kwaliteitslabel willen de ‘Gentse Geesten’ ook samenwerken.

 1. Intern : De behoefte om informatie te delen onder collega-bloggers die streven naar kwaliteitsinformatie over Gent’s erfgoed .
 2. Extern :
  2.1 KWALITEITSLABEL
  Een doelstelling is om een kwaliteitslabel van blogs in de markt te zetten. Wie het label (logo) op zijn blog mag dragen, verklaart zich akkoord met een charter inzake journalistieke deontologie en inzake de historische methode in de benadering van erfgoed en haar eventuele restauraties, aanpassingen en nieuwe bestemmingen.
  2.2 DENKGROEP
  Het is de ambitie van de ‘Gentse Geesten’ om ook een denkgroep te zijn over beleidsaspecten met betrekking tot erfgoed in Gent. Indien nodig, zal het netwerk daarover eventueel een mening formuleren.
  Op dat vlak willen we de “geesten” zijn die helpen nadenken, maar ook een soortement “schaduwkabinet” dat kritisch meekijkt met wat het stadsbestuur beslist. Met een gematigde en onderbouwde visie. De leden zijn soms self-made experten, maar sommigen zijn van opleiding ook historici. De leden begrijpen dat niet alle monumenten in het beheer van de stad kunnen blijven. Ze begrijpen dat somminge moderne ingrepen in oude monumenten nuttig kunnen zijn. De ‘Gentse Geesten’ zijn vooral bekommerd om een coherent en geschiedkundig verantwoord beleid
  2.3 PROFILERING ALS VOLWAARDIG NIEUWSMEDIUM
  Een bijkomende doelstelling bestaat erin om als blogs meer gewicht te kunnen leggen in het lokale medialandschap, en uiteindelijk meer mensen te kunnen bereiken.
 3. Op de webiste
  http://gentssgeesten.be
  van het netwerk kunnen makers van Gentse blogs o.a. de toetredingsvoorwaarden lezen. Men kan ook een kandidatuur-lidmaatschap aanvragen via die weg.Facebooknieuwsgroepen komen niet in aanmerking voor lidmaatschap. Deze facebookgroepen zijn een ander soort kanaal, dat eerder complementair is aan het blognetwerk doordat daar lezersmeningen gevormd kunnen worden, en die op deze wijze bijdragen aan  het debat.

Het idee werkte aanstekelijk bij collega-bloggers die met erfgoed bezig zijn en dezelfde waarden nastreven. Al snel vervoegden een aantal gelijkgezinde blogmakers zich bij het genootschap: Claude Faseur (Gent-Geprent), Hannes De Zutter (De Moederschool van Vlaanderen)… De ‘Gentse Geesten’ staan open voor meer nieuwe leden. Naar ons weten is het de eerste keer in Gent/Vlaanderen dat bloggers – die onafhankelijk zijn van Stad en belangengroepen – hun krachten bundelen. *

‘Gentse Geesten’ werd een tussen 1988 en 1990 in het Nieuwpoorttheater gehanteerd voor de opvoering van een serie toneelstukken van “het kunstencentrum voor literatuur, BEHOUD DE BEGEERTE, maar mag thans, met goedkeuring van het theatergenootschap, voor dit nieuwe doel worden gebruikt