Doelstellingen

Naast het creëren van een kwaliteitslabel willen de ‘Gentse Geesten’ ook samenwerken: de behoefte invullen om informatie te delen onder collega-bloggers die streven naar kwaliteitsinformatie over Gent’s erfgoed .

Externe doelstellingen:

KWALITEITSLABEL
Een doelstelling is om een kwaliteitslabel van blogs in de markt te zetten. Wie het label (logo) op zijn blog mag dragen, verklaart zich akkoord met een charter inzake journalistieke deontologie en inzake de historische methode in de benadering van erfgoed en haar eventuele restauraties, aanpassingen en nieuwe bestemmingen.

DENKGROEP
Het is de ambitie van de ‘Gentse Geesten’ om ook een denkgroep te zijn over beleidsaspecten met betrekking tot erfgoed in Gent. Indien nodig, zal het netwerk daarover eventueel een mening formuleren.
Op dat vlak willen we de “geesten” zijn die helpen nadenken, maar ook een soortement “schaduwkabinet” dat kritisch meekijkt met wat het stadsbestuur beslist. Met een gematigde en onderbouwde visie. De leden zijn soms self-made experten, maar sommigen zijn van opleiding ook historici. De leden begrijpen dat niet alle monumenten in het beheer van de stad kunnen blijven. Ze begrijpen dat somminge moderne ingrepen in oude monumenten nuttig kunnen zijn. De ‘Gentse Geesten’ zijn vooral bekommerd om een coherent en geschiedkundig verantwoord beleid

PROFILERING ALS VOLWAARDIG NIEUWSMEDIUM
Een bijkomende doelstelling bestaat erin om als blogs meer gewicht te kunnen leggen in het lokale medialandschap, en uiteindelijk meer mensen te kunnen bereiken.

 

Op deze webiste kunnen makers van Gentse blogs o.a. de toetredingsvoorwaarden lezen. Men kan ook een kandidatuur-lidmaatschap aanvragen via die weg.Facebooknieuwsgroepen komen niet in aanmerking voor lidmaatschap. Deze facebookgroepen zijn een ander soort kanaal, dat eerder complementair is aan het blognetwerk doordat daar lezersmeningen gevormd kunnen worden, en die op deze wijze bijdragen aan  het debat.